دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
نقدی بر مارکسیسم نواسمیتی رابرت برنر(چشمه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقدی بر مارکسیسم نواسمیتی رابرت برنر(چشمه)
%10
468,000 ريال
نگاهی دوباره به سپهری سیروس شمیسا (مروارید) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی دوباره به سپهری سیروس شمیسا (مروارید)
%10
1,350,000 ريال
سرگشتگی نشانه ها نمونه هایی از نقد پسامدرن(مرکز) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرگشتگی نشانه ها نمونه هایی از نقد پسامدرن(مرکز)
%10
1,130,400 ريال
سارتر که می نوشت بابک احمدی(مرکز) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سارتر که می نوشت بابک احمدی(مرکز)
%10
1,575,000 ريال
دجال فریدریش ویلهلم نیچه(جامی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
دجال فریدریش ویلهلم نیچه(جامی)
%10
540,000 ريال
بوف کور هدایت رمانی غربی مایکل بیرد(نیلوفر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
بوف کور هدایت رمانی غربی مایکل بیرد(نیلوفر)
%10
1,305,000 ريال
هایدگر و تاریخ هستی بابک احمدی(نشر مرکز) جزئیات
افزودن به سبد خرید
هایدگر و تاریخ هستی بابک احمدی(نشر مرکز)
%10
2,025,000 ريال
هایدگر و پرسش بنیادین بابک احمدی(نشر مرکز) جزئیات
افزودن به سبد خرید
هایدگر و پرسش بنیادین بابک احمدی(نشر مرکز)
%10
1,935,000 ريال
وسوسه ناممکن ماریو بارگاس یوگا(نیلوفر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
وسوسه ناممکن ماریو بارگاس یوگا(نیلوفر)
%10
585,000 ريال
شکاریم یک سر همه پیش مرگ شاهرخ مسکوب(نشر نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شکاریم یک سر همه پیش مرگ شاهرخ مسکوب(نشر نی)
%10
792,000 ريال
فصلنامه فرم و نقد 10 جزئیات
افزودن به سبد خرید
فصلنامه فرم و نقد 10
700,000 ريال