دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد لیلا ساداتی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد لیلا ساداتی(جامعه نگر)
%10
1,016,100 ريال
تکنولوژی جراحی ENT فک و صورت(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی ENT فک و صورت(جامعه نگر)
%10
1,430,100 ريال
تکنولوژی جراحی اورولوژی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی اورولوژی(جامعه نگر)
%10
1,070,100 ريال
تکنولوژی جراحی اطفال(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی اطفال(جامعه نگر)
%10
1,034,100 ريال
تکنولوژِی جراحی ارتوپدی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژِی جراحی ارتوپدی(جامعه نگر)
%15
969,000 ريال
تکنولوژِی جراحی چشم لیلا ساداتی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژِی جراحی چشم لیلا ساداتی(جامعه نگر)
%15
781,150 ريال
روش کار در اتاق عمل(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش کار در اتاق عمل(جامعه نگر)
229,000 ريال