دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
روش کار در اتاق عمل(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش کار در اتاق عمل(جامعه نگر)
%15
756,500 ريال
آشنایی با بیماری های داخلی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی با بیماری های داخلی(جامعه نگر)
%15
756,500 ريال
وسایل و تجهیزات اتاق عمل(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
وسایل و تجهیزات اتاق عمل(جامعه نگر)
%15
680,000 ريال
تکنولوژی جراحی های پوست سوختگی و پیوند(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی های پوست سوختگی و پیوند(جامعه نگر)
%15
1,351,500 ريال
تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی پلاستیک و ترمیمی(جامعه نگر)
%15
841,500 ريال
تکنولوژی جراحی اطفال(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی اطفال(جامعه نگر)
%15
1,011,500 ريال
تکنولوژی جراحی اورولوژی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی اورولوژی(جامعه نگر)
%15
1,266,500 ريال
تکنولوژی جراحی و فرد اسکراب جلد اول(اندیشه رفیع) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی و فرد اسکراب جلد اول(اندیشه رفیع)
%15
850,000 ريال
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد لیلا ساداتی(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تکنولوژی جراحی گوارش و غدد لیلا ساداتی(جامعه نگر)
%15
1,436,500 ريال
اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل(جامعه نگر)
%15
1,266,500 ريال
آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل(جامعه نگر) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آشنایی با ابزار و تجهیزات اتاق عمل(جامعه نگر)
%15
1,436,500 ريال