دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
راهنمای آمار و احتمال(فراگیر هگمتانه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار و احتمال(فراگیر هگمتانه)
%10
468,000 ريال
راهنمای آمار و احتمالات مهندسی(حقوق اسلامی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار و احتمالات مهندسی(حقوق اسلامی)
%10
720,000 ريال
راهنمای آمار ریاضی جلد 2(پیام دانشگاهی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار ریاضی جلد 2(پیام دانشگاهی)
%10
495,000 ريال
راهنمای فرآیندهای تصادفی(استادی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای فرآیندهای تصادفی(استادی)
%10
540,000 ريال
راهنمای آمار زیستی(اقلیدس) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار زیستی(اقلیدس)
%10
585,000 ريال