دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مهندسی مکانیک درطراحی جامدات(گسترش علوم پایه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهندسی مکانیک درطراحی جامدات(گسترش علوم پایه)
%10
720,000 ريال
شرح مکانیک تحلیلی دی اف لاودن(گسترش علوم پایه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شرح مکانیک تحلیلی دی اف لاودن(گسترش علوم پایه)
%10
270,000 ريال
ترمودینامیک با نگرش مهندسی(متفکران) جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترمودینامیک با نگرش مهندسی(متفکران)
3,800,000 ريال
مکانیک تحلیلی گرانت ر فولز(نما) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مکانیک تحلیلی گرانت ر فولز(نما)
1,000,000 ريال