دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مردم چیست؟(نشر بان) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مردم چیست؟(نشر بان)
%10
1,386,000 ريال
مالیه عمومی احمد توکلی 687(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مالیه عمومی احمد توکلی 687(سمت)
500,000 ريال
تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام محمد جبرون(پارسه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ اندیشه سیاسی در اسلام محمد جبرون(پارسه)
%10
1,620,000 ريال
موانع حضور زنان در حکومت ها الیزابت هرت(ققنوس) جزئیات
افزودن به سبد خرید
موانع حضور زنان در حکومت ها الیزابت هرت(ققنوس)
%10
765,000 ريال
مفهوم امر سیاسی کارل اشمیت(ققنوس) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفهوم امر سیاسی کارل اشمیت(ققنوس)
%10
1,080,000 ريال
فقه و حکمرانی حزبی داود فیرحی(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
فقه و حکمرانی حزبی داود فیرحی(نی)
%10
1,080,000 ريال
آتش و خشم مایکل وولف(معیار اندیشه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آتش و خشم مایکل وولف(معیار اندیشه)
%10
495,000 ريال
دانشگاه و انقلاب زیبا کلام(روزنه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
دانشگاه و انقلاب زیبا کلام(روزنه)
495,000 ريال
سیاست و یوتوپیا فیلیپ پی وینر(فرهنگ جاوید) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیاست و یوتوپیا فیلیپ پی وینر(فرهنگ جاوید)
%10
1,080,000 ريال