دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
چهل تکه دوزی ملیحه خسروی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
چهل تکه دوزی ملیحه خسروی(آیلار)
%10
1,620,000 ريال
آرماتور بندی درجه 1 و 2 مرتضی سیفی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آرماتور بندی درجه 1 و 2 مرتضی سیفی(آیلار)
%10
1,800,000 ريال
نقشه های کار عملی تراشکاری(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقشه های کار عملی تراشکاری(آیلار)
%15
382,500 ريال
فرهنگ آموزش الکترونیکی(منادی تربیت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگ آموزش الکترونیکی(منادی تربیت)
%10
315,000 ريال
خلق پارچه معصومه زمانی(پیام فن) جزئیات
افزودن به سبد خرید
خلق پارچه معصومه زمانی(پیام فن)
%10
1,350,000 ريال
آموزش گام به گام پرده دوزی اکرم بدری(پیام فن) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش گام به گام پرده دوزی اکرم بدری(پیام فن)
%10
1,782,000 ريال
دنیای هنر مکرومه بافی گل آویز(حافظ) جزئیات
افزودن به سبد خرید
دنیای هنر مکرومه بافی گل آویز(حافظ)
150,000 ريال
رایانه کار ICDL 2010 درجه 1 غلامرضا درویشی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
رایانه کار ICDL 2010 درجه 1 غلامرضا درویشی(آیلار)
%10
855,000 ريال
خود آموز راسته دوزی شکوه بدریان(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
خود آموز راسته دوزی شکوه بدریان(آیلار)
%10
252,000 ريال
سرمه دوزی مرحمت بنیادپور(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرمه دوزی مرحمت بنیادپور(آیلار)
%10
135,000 ريال
بافتنی ماشینی نجمه مولوی(آهنگ قلم) جزئیات
افزودن به سبد خرید
بافتنی ماشینی نجمه مولوی(آهنگ قلم)
%10
225,000 ريال
مدیریت خانواده هنر در خانه 1(کتابخانه فرهنگ) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت خانواده هنر در خانه 1(کتابخانه فرهنگ)
%10
445,500 ريال
مدیریت خانواده هنر در خانه 2(کتابخانه فرهنگ) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت خانواده هنر در خانه 2(کتابخانه فرهنگ)
%10
225,000 ريال
کار روی مانکن فائزه حسن شاهی(پیام فن) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار روی مانکن فائزه حسن شاهی(پیام فن)
%10
540,000 ريال
آموزش طراحی فرش جلد 1 مهدی وحیدی صدر(استاد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش طراحی فرش جلد 1 مهدی وحیدی صدر(استاد)
%10
270,000 ريال
هیدروپنیوماتیک پیشرفته حمیدرضا رستمی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
هیدروپنیوماتیک پیشرفته حمیدرضا رستمی(آیلار)
%10
450,000 ريال
پنیوماتیک علی مرادی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
پنیوماتیک علی مرادی(آیلار)
%10
450,000 ريال
قالب بند و کفراژبند(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
قالب بند و کفراژبند(آیلار)
%10
450,000 ريال
آرماتور گذاری(شهرآب) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آرماتور گذاری(شهرآب)
%10
1,260,000 ريال
گچبری ابوالقاسم گرامی نژاد(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گچبری ابوالقاسم گرامی نژاد(آیلار)
%10
315,000 ريال
گچ کاری ابوالقاسم گرامی نژاد(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گچ کاری ابوالقاسم گرامی نژاد(آیلار)
%10
225,000 ريال
سنگ کاری ابوالقاسم گرامی نژاد(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سنگ کاری ابوالقاسم گرامی نژاد(آیلار)
%10
315,000 ريال
نقاشی ساختمان ابوالقاسم گرامی نژاد(ایلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقاشی ساختمان ابوالقاسم گرامی نژاد(ایلار)
%10
900,000 ريال
لوله کشی عمومی رحمان هدایت پناه(کتاب آوا) جزئیات
افزودن به سبد خرید
لوله کشی عمومی رحمان هدایت پناه(کتاب آوا)
%10
450,000 ريال
برق صنعتی پیشرفته کاپا 2 بهروز احمدی(آیلار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
برق صنعتی پیشرفته کاپا 2 بهروز احمدی(آیلار)
%10
630,000 ريال
اصول کارگاهی تراشکاری و فرزکاری(شهر آّب) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول کارگاهی تراشکاری و فرزکاری(شهر آّب)
%10
270,000 ريال