دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
قانون مالیات های مستقیم(دیدآور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
قانون مالیات های مستقیم(دیدآور)
1,400,000 ريال
داوری تجاری بین المللی شیروی 1639(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
داوری تجاری بین المللی شیروی 1639(سمت)
1,350,000 ريال
کلام 1 علی موسایی افضلی(پیام نور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کلام 1 علی موسایی افضلی(پیام نور)
900,000 ريال
نکته نگار قوانین خاص(فراهدف) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نکته نگار قوانین خاص(فراهدف)
%10
2,475,000 ريال
نکته نگار قانون آیین دادرسی مدنی(فراهدف) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نکته نگار قانون آیین دادرسی مدنی(فراهدف)
%10
1,323,000 ريال
حقوق تجارت 3 نصیری(پیام نور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق تجارت 3 نصیری(پیام نور)
800,000 ريال
نکته نگار قانون آیین دادرسی کیفری(فراهدف) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نکته نگار قانون آیین دادرسی کیفری(فراهدف)
%10
1,215,000 ريال
نکته نگار قانون مجازات اسلامی(فراهدف) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نکته نگار قانون مجازات اسلامی(فراهدف)
%10
1,161,000 ريال
حقوق مالی و مالیه عمومی(مجد) جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق مالی و مالیه عمومی(مجد)
1,700,000 ريال