دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
شیمی عمومی 1 چارلز مورتیمر(علوم دانشگاهی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی 1 چارلز مورتیمر(علوم دانشگاهی)
%10
1,890,000 ريال
راهنمای ریاضی عمومی 2 شیمی(به آوران) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای ریاضی عمومی 2 شیمی(به آوران)
%10
585,000 ريال
علم مواد تئوری و عملی کالیستر(طراح) جزئیات
افزودن به سبد خرید
علم مواد تئوری و عملی کالیستر(طراح)
1,700,000 ريال
آموزش نرم افزار شبیه ساز HYSYS(سهادانش) جزئیات
افزودن به سبد خرید
آموزش نرم افزار شبیه ساز HYSYS(سهادانش)
510,000 ريال