دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
نردبان شکسته کیت پین(میلکان) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نردبان شکسته کیت پین(میلکان)
%10
2,295,000 ريال
خرد و انقلاب هربرت مارکوزه(ثالث) جزئیات
افزودن به سبد خرید
خرد و انقلاب هربرت مارکوزه(ثالث)
%10
2,700,000 ريال
مهاجرت نخبگان صالحی امیری(ثالث) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مهاجرت نخبگان صالحی امیری(ثالث)
%10
2,880,000 ريال
زنان نامرئی کرولاین کریادو پرز(نشر برج) جزئیات
افزودن به سبد خرید
زنان نامرئی کرولاین کریادو پرز(نشر برج)
%10
2,565,000 ريال
گزیده جامعه شناسی آنتونی گیدنز(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گزیده جامعه شناسی آنتونی گیدنز(نی)
1,100,000 ريال
مبانی جامعه شناسی بروس کوئن 67(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی جامعه شناسی بروس کوئن 67(سمت)
1,830,000 ريال
امیل ژان ژاک روسو(ناهید) جزئیات
افزودن به سبد خرید
امیل ژان ژاک روسو(ناهید)
%10
3,150,000 ريال
همه دروغ می گویند ست استیونز(نشر گمان) جزئیات
افزودن به سبد خرید
همه دروغ می گویند ست استیونز(نشر گمان)
%10
1,935,000 ريال
جامعه شناسی هنر ژان دو وینیو(مرکز) جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی هنر ژان دو وینیو(مرکز)
%10
1,305,000 ريال
نظریه جامعه شناسی جورج ریتزر(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه جامعه شناسی جورج ریتزر(نی)
4,300,000 ريال
سلطه و هنر مقاومت جیمز سی اسکات(مرکز) جزئیات
افزودن به سبد خرید
سلطه و هنر مقاومت جیمز سی اسکات(مرکز)
795,000 ريال
راهنمای جامعه شناسی سازمان ها(استادی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای جامعه شناسی سازمان ها(استادی)
%10
270,000 ريال