دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
مدیریت کیفیت فراگیر جلد 2(رسا) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت کیفیت فراگیر جلد 2(رسا)
1,000,000 ريال
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(مدرسان شریف) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(مدرسان شریف)
%10
1,800,000 ريال
زبان تخصصی 4 شهربانو ثمربخش(پیام نور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
زبان تخصصی 4 شهربانو ثمربخش(پیام نور)
450,000 ريال
راهنمای زبان تخصصی 4 مدیریت(حقوق اسلامی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی 4 مدیریت(حقوق اسلامی)
%10
315,000 ريال
راهنمای زبان تخصصی 3 مدیریت(جباری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی 3 مدیریت(جباری)
%10
405,000 ريال
راهنمای مبانی سازمان و مدیریت(فراگیر هگمتانه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی سازمان و مدیریت(فراگیر هگمتانه)
%10
450,000 ريال