دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
ساخت آمریکا سم والتون(میلکان) جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساخت آمریکا سم والتون(میلکان)
740,000 ريال
مجموعه مدیریت_مهرداد پرچ(فرهنگ) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مجموعه مدیریت_مهرداد پرچ(فرهنگ)
200,000 ريال
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(صفار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(صفار)
150,000 ريال
مدیریت توسعه(صفار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت توسعه(صفار)
440,000 ريال
رهبری سرالکسن فرگوسن(کوله پشتی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
رهبری سرالکسن فرگوسن(کوله پشتی)
1,050,000 ريال