دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
راهنمای زبان تخصصی 4 مدیریت(حقوق اسلامی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی 4 مدیریت(حقوق اسلامی)
%10
315,000 ريال
راهنمای زبان تخصصی 3 مدیریت(جباری) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی 3 مدیریت(جباری)
%10
405,000 ريال
راهنمای مبانی سازمان و مدیریت(فراگیر هگمتانه) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی سازمان و مدیریت(فراگیر هگمتانه)
%10
450,000 ريال
مبانی سازمان و مدیریت خودآموز و تست(سرور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مبانی سازمان و مدیریت خودآموز و تست(سرور)
%10
450,000 ريال
فناوری اطلاعات در مدیریت 2 (پیام نور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
فناوری اطلاعات در مدیریت 2 (پیام نور)
1,150,000 ريال
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(صفار) جزئیات
افزودن به سبد خرید
روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(صفار)
150,000 ريال
راهنمای روان شناسی مدیریت(استادی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای روان شناسی مدیریت(استادی)
%10
351,000 ريال
راهنمای تحقیق در عملیات 2(حقوق اسلامی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
راهنمای تحقیق در عملیات 2(حقوق اسلامی)
%10
450,000 ريال
اصول مدیریت علی رضائیان 26(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول مدیریت علی رضائیان 26(سمت)
1,170,000 ريال
مدیریت کارخانه محمد سیدحسینی 73(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت کارخانه محمد سیدحسینی 73(سمت)
620,000 ريال
ساخت آمریکا سم والتون(میلکان) جزئیات
افزودن به سبد خرید
ساخت آمریکا سم والتون(میلکان)
740,000 ريال