دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اقتصاد صنعتی فرهاد خداداد کاشی 1355(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد صنعتی فرهاد خداداد کاشی 1355(سمت)
2,000,000 ريال
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(آموخته) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(آموخته)
6,800,000 ريال
نظریه اقتصاد کلان گریگوری منکیو(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه اقتصاد کلان گریگوری منکیو(نی)
3,600,000 ريال
اقتصاد کلان 2 تیمور رحمانی(پیام نور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد کلان 2 تیمور رحمانی(پیام نور)
660,000 ريال
اقتصاد خرد 2 نظریه ها و کاربردها(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد خرد 2 نظریه ها و کاربردها(نی)
%10
2,340,000 ريال