دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اقتصاد صنعتی فرهاد خداداد کاشی 1355(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد صنعتی فرهاد خداداد کاشی 1355(سمت)
2,000,000 ريال
اقتصاد مدیریت دومینیک سالواتوره(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد مدیریت دومینیک سالواتوره(نی)
490,000 ريال
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(آموخته) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(آموخته)
6,800,000 ريال
نظریه اقتصاد کلان گریگوری منکیو(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه اقتصاد کلان گریگوری منکیو(نی)
3,600,000 ريال
تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس(چالش) جزئیات
افزودن به سبد خرید
تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی مارک داگلاس(چالش)
%10
1,485,000 ريال
اقتصاد کلان 2 تیمور رحمانی(پیام نور) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد کلان 2 تیمور رحمانی(پیام نور)
660,000 ريال
اقتصاد خرد 2 نظریه ها و کاربردها(نی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اقتصاد خرد 2 نظریه ها و کاربردها(نی)
%10
2,340,000 ريال
نظریه های اقتصاد سیاسی کاپوراسو(ثالث) جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های اقتصاد سیاسی کاپوراسو(ثالث)
1,250,000 ريال
مدیریت بازاریابی احمد روستا 181(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی احمد روستا 181(سمت)
1,710,000 ريال
ثروت انقلابی الوین و هایدی تافلر(ماهی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
ثروت انقلابی الوین و هایدی تافلر(ماهی)
1,900,000 ريال
حقوق و اقتصاد رابرت کوتر(نورعلم) جزئیات
افزودن به سبد خرید
حقوق و اقتصاد رابرت کوتر(نورعلم)
1,950,000 ريال