دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
اصول بازاریابی کاتلر(آموخته) جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول بازاریابی کاتلر(آموخته)
2,750,000 ريال
ثروت انقلابی الوین و هایدی تافلر(ماهی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
ثروت انقلابی الوین و هایدی تافلر(ماهی)
1,900,000 ريال
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(آموخته) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی فیلیپ کاتلر(آموخته)
2,750,000 ريال
مدیریت بازاریابی احمد روستا 181(سمت) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت بازاریابی احمد روستا 181(سمت)
540,000 ريال