در طول تاریخ قدرت های ناپایدار زیادی به تخت نشستند و سقوط کردند. در حالی که یکی از این قادرهای مطلق هرگز تخت سلطنت را رها نکرده و نخواهد کرد. این پادشاه قدرتمند کسی نیست جز کتاب...


شهر کتاب مبین نیز یکی از کشورهای تحت سلطه‌ی این امپراتوری بزرگ است. کشوری که با وجود سختی های بسیار همچنان استوار مانده تا راه دانستن را برای ذهن های جویای حقیقت هموار کند.


باشد که قلمرو این قدرت روز به روز گسترده تر گردد.


شهر کتاب مبین با ۱۲ سال سابقه‌ی کار در حوزه کتاب مفتخر است که با تمام وجود همچنان در این قلمرو حکمرانی می‌کند.


مجموعه مبین از سال ۱۳۸۸ کار خود را آغاز کرده و نمایندگی ناشر هایی چون (امیر کبیر، نیلوفر، مرکز، سمت، جامعه نگر، نگاه، نیماژ، چشمه، میلکان، نون و...) است.


موجودی کتاب‌ها بر اساس آخرین های چاپ شده، پرمخاطب ترین و مشهورترین آثار چاپ شده در لیست کتب ناشرین، همواره به روزرسانی می شود.


باری، افتخار ما همواره خدمت رسانی به کتاب و کتاب‌خوانان و ترویج فرهنگ کتاب خوانی است.

شهر کتاب مبین به هیچ وجه وابسته ارگان و نهادی نبوده و فروشگاه کــامــلا شخــصی می باشد.

ارادتمند شما شهر کتاب مبین...